הקהל 10

  • יחסי ציבור
  • פסטיבל הקהל לזהות יהודית ותרבות ישראלית, בתל חי