פסטיבל תרבות שלום

ייעוץ תקשורת ויחסי ציבור
לפסטיבל 2009