גומא

  • יחסי ציבור ודוברות
  • השקת "לומדין" - לימודי משפטים לקהל הרחב
  • יחסי ציבור לבית הספר לאימון
  • יחסי ציבור לגישור ומו"מ