שתי''ל

  • ייעוץ תקשורת ודוברות
  • הנחיית סדנאות בתקשורת
  • הודעה לעיתונות
  • הופעות בתקשורת
  • הכנת אירוע לתקשורת
  • כנס עסקים וקהילה שתי"ל ,מעלה וגלובס
  • כוכב הצפון -משפט ציבורי של אזרחים מלחמת לבנון השנייה
  • 11 מחלוקות בכלכלה בשיתוף מכון ון ליר
  • מעונות יום שיקומיים
  • קורבנות נפגעי עבירה