ליידי גלובס

  • יחסי ציבור למגזין ליידי גלובס
  • אירוע שנתי 50 הנשים המשפיעות במשק 2004 - 2006