הלב הישראלי

  • יעוץ תקשורת דוברות ויחסי ציבור
  • פרויקט מיתוג ערכי למדינת ישראל לקראת יום העצמאות חגיגות ה-60
  • פרויקט מיתוג ערכי לעיר שדרות
  • יחסי ציבור ליאיר גלאור יזם הפרויקט